Canvas là gì ? Canvas một phần tử mới xuất hiện trong HTML5 và rất hữu ích trong việc vẽ đồ họa trên nền web

Xem cách học photoshop không hề khó tại đây.

html5-canvas

Thẻ Canvas trong Html5 giúp chúng ta vẽ hình trên website dưới dạng 2D hoặc 3D. Từ những hình ảnh đơn giản đến phức tạp khác nhau dựa trên đoạn mã Javascript. Điều này đòi hỏi bạn phải có kỹ năng cơ bản về Html và Javascript. và 1 điều rất đặc biệt là chúng ta có thể dựa vào Canvas để làm game trên nền HTML5

read more

Khi nào chúng ta không nên sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP?

Tham khảo cách hoc photoshop tại đây.

1. Khi chúng ta viết các ứng dụng theo dạng command line

Nếu như bạn muốn xây dựng một app theo dạng command line thì PHP sẽ không phải là một sự lựa chọn tốt. Bởi vì sao? Vì có rất nhiều cách tiếp cận tốt để có thể xây dựng app theo dạng command line interface (CLI) bằng PHP, tuy nhiên thì lý do đơn giản nhất là ngôn ngữ lập trình PHP không được tạo ra với mục đích đấy. Bạn học PHP để thiết kế web vì nó là một ngôn ngữ web, và mỗi một ứng dụng thuần kiểu command line tốt hơn hết là nên được viết bằng ngôn ngữ lập trình khác. Điều này không phải ám chỉ rằng việc này không thể, mà mình có thể đảm bảo với các bạn rằng ứng dụng CLI được viết bằng ngôn ngữ khác ngoài PHP sẽ cực kì dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều. Khi các bạn xây dựng các app CLI bằng PHP thì tự bản thân của ứng dụng đó sẽ chính là phép ẩn dụ khi ta lấy ra để so sánh giữa PHP và một cái búa có hai đầu. Đơn giản thôi, vì nó vốn sinh ra không phải để làm các ứng dụng CLI.

read more

Lập trình cC là ngôn ngữ lập trình đa tác dụng. Bên cạnh việc dùng C để viết hệ điều hành UNIX, người ta còn nhận ra sức mạnh của C trong việc giải quyết các vấn đề của tin học hiện đại. C không gắn với bất kì một hệ điều hành hay máy nào, mặc dù  đã được gọi là “ngôn ngữ lập trình hệ thống” bởi nó được dùng cho việc viết hệ điều hành, C cũng hiệu quả trong cả việc viết các chương trình xử lí số, văn bản và cơ sở dữ liệu…

read more