Canvas là gì ? Canvas một phần tử mới xuất hiện trong HTML5 và rất hữu ích trong việc vẽ đồ họa trên nền web

Xem cách học photoshop không hề khó tại đây.

html5-canvas

Thẻ Canvas trong Html5 giúp chúng ta vẽ hình trên website dưới dạng 2D hoặc 3D. Từ những hình ảnh đơn giản đến phức tạp khác nhau dựa trên đoạn mã Javascript. Điều này đòi hỏi bạn phải có kỹ năng cơ bản về Html và Javascript. và 1 điều rất đặc biệt là chúng ta có thể dựa vào Canvas để làm game trên nền HTML5

read more