Khi nào chúng ta không nên sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP?

Tham khảo cách hoc photoshop tại đây.

1. Khi chúng ta viết các ứng dụng theo dạng command line

Nếu như bạn muốn xây dựng một app theo dạng command line thì PHP sẽ không phải là một sự lựa chọn tốt. Bởi vì sao? Vì có rất nhiều cách tiếp cận tốt để có thể xây dựng app theo dạng command line interface (CLI) bằng PHP, tuy nhiên thì lý do đơn giản nhất là ngôn ngữ lập trình PHP không được tạo ra với mục đích đấy. Bạn học PHP để thiết kế web vì nó là một ngôn ngữ web, và mỗi một ứng dụng thuần kiểu command line tốt hơn hết là nên được viết bằng ngôn ngữ lập trình khác. Điều này không phải ám chỉ rằng việc này không thể, mà mình có thể đảm bảo với các bạn rằng ứng dụng CLI được viết bằng ngôn ngữ khác ngoài PHP sẽ cực kì dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều. Khi các bạn xây dựng các app CLI bằng PHP thì tự bản thân của ứng dụng đó sẽ chính là phép ẩn dụ khi ta lấy ra để so sánh giữa PHP và một cái búa có hai đầu. Đơn giản thôi, vì nó vốn sinh ra không phải để làm các ứng dụng CLI.

read more