Cách tính tổng bằng hàm SUM và SUMIF trong Excel

Hướng dẫn tính tổng trong Excel bằng hàm SUM và SUMIF, đây là hai hàm được sử dụng để cộng tổng các chữ số ở các ô lại với nhau.

Bài toán tính tổng trong Excel rất phổ biến, hầu như các form dữ liệu trong kế toán đều có chức năng này. Thường nếu tính thủ công bằng tay thì sẽ mất rất nhiều thời gian và có khả năng không chính xác. Thay vào đó thì ta sẽ sử dụng một trong hai hàm SUM hoặc SUMIF thì sẽ mang lại hiệu quả hơn rất nhiều.

Tính tổng bằng hàm SUM trong Excel

Hàm SUM có công dụng là cộng giá trị của tất cả các ô (range) mà ta truyền vào. Kết quả sẽ trả về chính là tổng của các ô đó.

Ví dụ bạn có các ô như hình dưới đây:

tinh tong sum excel 1 JPG

Nếu tính thủ công thì ta sẽ lấy: 10 + 20 + 24 + 50 = 104.

Nhưng nếu bạn muốn sử dụng hàm SUM thì sẽ viết như sau:

=SUM(A1:A4)

Trong đó A1:A4 chính là các ô A1, A2, A3, A4. Bạn hãy thay đổi vị trí các ô theo yêu cầu riêng của từng bài toán nhé.

Ví dụ: Tính tổng hai ô A1 A4 như hình dưới đây thì công thức sẽ là:

=SUM(A1,A4)

tinh tong sum excel 2 JPG

Tính tổng bằng hàm SUMIF trong Excel

Nếu hàm SUM sẽ tính tổng tất cả các ô thì hàm SUMIF ngược lại, bạn có thể loại bỏ một ô nào đó theo một điều kiện nào đó.

Công thức hàm SUMIF như sau:

=SUMIF (range, criteria)

Trong đó:

  • range chính là danh sách các ô. Nó có thể là các ô đã đặt tên, một ô, hay một dãy ô.
  • criteria là điều kiện tính tổng. Nếu thõa mãn điều kiện này thì sẽ được tính, còn không thì nó sẽ bỏ qua.

Ví dụ: Tính tổng các ô có giá trị lớn hơn 50 của bảng sau.

tinh tong sumif excel 1 JPG

Theo như yêu cầu thì tổng sẽ trả vè là: 100 + 300 = 400, bởi vì hai ô A1 và A4 có giá trị bé hơn hoặc bằng 50.

Công thức hàm SUMIF sẽ như sau:

=SUMIF(A1:A4,">50")

tinh tong sumif excel 2 JPG

Khi nào nên sử dụng hàm SUM và SUMIF để tính tổng?

Câu hỏi đặt ra là khi nào thì nên sử dụng hàm SUM và khi nào thì nên sử dụng hàm SUMIF.

Câu trả lời như sau:

  • Chúng ta sử dụng hàm SUM khi muốn tính tổng giá trị của các ô nào đó.
  • Sử dụng hàm SUM để tính tổng giá trị các ô nhưng theo một điều kiện cụ thể nào đó.

Lời kết

Như vậy là lgsuperuhd đã hướng dẫn xong cách tính tổng giá trị của các ô trong Excel bằng cách sử dụng hàm SUMSUMIF. Bài này khá đơn giản nhưng được sử dụng rất nhiều trong thực tế, nhất là các form dữ liệu trong kế toán và kiểm toán.

Cùng chuyên mục:

MỚI CẬP NHẬT
XEM NHIỀU
Top